4.5 Yard Full Pantaloon Mandala Harem Pants - DARK MIDNIGHT BLUE