Striped Egyptian Baladi/Saidi Folk Dress - BLACK/WHITE